Бизнес ипотека

Бизнес ипотека

   Имате ли шанс за ипотека, когато управлявате бизнес? На какви условия трябва да отговарят предприемачите? За да кандидатства за...