Когато се доверите на професионален домоуправител

За решаване на проблемите в жилищната кооперация е необходимо някой да се заеме с тази трудна и отговорна задача. Изборът на домоуправител е все по-труден, защото всеки е зает с работата  и проблемите си, а да се отдели време за общи задачи е невъзможно. Така се създадоха условия за професионално управление на общата собственост и реално да се изпълняват изискванията на закона за етажната собственост.

За да се ползват услугите на професионален домоуправител е нужно решение на общото събрание на собствениците на жилища в съответната кооперация. След като всички са съгласни да плащат за професионално управление на собствеността им, то е необходимо да потърсите съответната фирма. С това проблеми няма да имате, защото предложенията в интернет са достатъно много, за да изберете най-добрата оферта. Добре е да проверите точно какво включва обявената от фирмата цена на пакета. Така вие ще откриете добрата оферта с отлично съчетаване на цена и качествена услуга.

Предимствата от ползването на професионален домоуправител са много. Преди всичко този човек има основна задача да се грижи за вашата обща собственост, да осигури спазването на правилника за вътрешния ред. Това е външен човек, което определя неговото обективно отношение към всеки собственик. Това дава възможност реално и обективно да се разреши всеки възникнал между съсобствениците проблем.

Проблемите с общината се разрешават с настойчивостта на професионалиста. Специалиста по етажна собственост се грижи за чистотата на входа и мазетата, плаща всички общи сметки. Така в кооперцията ще бъде светло и чисто, а асансьорът ще ви разкарва нагоре – надолу без аварии. Професионалният домоуправител следи за текущите прегледи на асансьора, за изпълнението на договора от обслужващата фирма.

За всичко това всеки собственик е длъжен да внася дължимата сума в определения срок, за да се платят сметките. Всички постъпления и разходи се отчитат от професионалния управител с приходни и разходни документи на събрание на собствениците. Освен това той е длъжен да води домовата книга.

За доверието към професионалния домоуправител има различни мнения и това е естествено. За да имате ясен поглед на всичко това, което написахме в тази статия, е добре да се допитате до собственици, които вече ползват професионално управление на своята обща собственост.