Подготовка за писане на автобиография

Всеки може да напише автобиография, но не всеки може да го направи правилно. В днешния конкурентен пазар 40% от мениджърите по наемане прекарват по-малко от минута в преглед на автобиография, така че наличието на силна и привличаща вниманието автобиография, която перфектно отразява съответните ви умения и трудов опит, прави разликата между това да бъдете извикани за интервю или не.

Има няколко неща, които трябва да направите, преди да започнете да пишете автобиография. Запомнете: Всяка автобиография, която пишете, трябва да бъде съобразена с работата, за която кандидатствате – това не е универсален документ. Имайки това предвид, ето няколко съвета, които ще улеснят писането на автобиография:

Съвет 1 – За да напишете професионална автобиография, трябва да сте подготвени. Първо, направете списък с:

Основни постижения от предишни работни места.

Умения: пример вашите технически умения.

Подробности за предишни работодатели, дата на наемане, местоположение, длъжност и отговорности.

Квалификации като висше образование, сертификати или лицензи.

Цялата тази информация ще бъде използвана, когато пишете автобиографията си – отбелязването й предварително ще ви спести много време по-късно и няма да наруши процеса на творческо писане.

Съвет 2 – Намерете време, което да посветите единствено на написването на автобиографията си.

Съвет 3 – Седнете на тихо място, където няма да бъдете безпокоени и можете да се концентрирате.

Съвет 4 – Пишете и не спирайте да пишете, докато не изрзите всички качества, които притежавате. 

Съвет 5 – Когато свършите, се отдръпнете за няколко часа и се върнете с нови сили, за да добавите пропуснатото или да дооформите и поправите написаното.

Източник: https://slovored.com/