Особености на църковния брак

Любовта между мъжа и жената се слива в едно след сключване на църковния брак. За съжаление в нашата страна той не е легитимен пред държавните институции както гражданския.

Брачните двойки, които са истински християни, се вричат във вярност пред Бог. За целта те избират храм и разговарят със свещеника за тайнството на бракосъчетанието. По време на това тайнство брачната двойка си обещава да бъдат заедно в радост и болка, да се поддържат и помагат, както и да пазят своята лична свобода. За съжаление под влияние на различни фактори често се случва брака  да бъде разтрогнат, независимо  дали той е граждански или църковен.

За да се сключи църковен брак, двойката трябва да са християни и да имат граждански такъв. Освен това не трябва да имат роднинска връзка или по съребрена линия. Бракосъчетание не се прави по време на постите за големите църковни празници – Коледа, Великден, Петровден, Богородица.

За тайнството венчание са необходими кумове, които стават свидетели на това тайнство, което дарява младото семейство с Божията благодат. Необходими са и някои документи като свидетелство за кръщене, за сключен граждански брак, декларация от младоженците, че нямат роднинска връзка.

За християните семейството е единство, в което се живее по законите на обич и любов, в разбирателства и не се създават условия за разправии и притеснения. Към църковен брак се пристъпва само когато между мъжа и жената има духовна близост, единство. Не трябва да се приема тайнството венчание, ако не сте готови за това. Има случаи към това тайнство се пристъпва „само за пред хората” така да се каже. Трябва всеки от съпрузите да поеме своята отговорност, да имат духовно единство, да се стремят към Бог. Само в този случай те ще получат Божията милост и благословия.

Църковният брак е празник за младоженците и те желаят да го споделят с роднини и приятели. След приключване на ритуала обикновено се организира тържество, на което новото християнско семейство получава поздравления и пожелания за щастлив семеен живот, за радост в семейството и много обич.

С Божията помощ много по-лесно се решават трудните проблеми, пред които се изправя семейството. Бог бди над семейството, закриля го и му очертава правилния път.