Заплатете за смяна на щрангове

Инвестирането в смяна на щрангове не се разбира от всички собственици на апартаменти в старите жилищни кооперации. На много от тях им се струва скъпа тази услуга, а не си дават сметка за сумите, които дават за топла и студена вода. Не се съобразяват с факта, че корозиралите тръби са опасност за наводнение. Наводнението ще причини много материални разходи, а освен това и много разправии със съседите.

Разбира се, една част от собствениците са наясно с последиците от корозиралите щрангове и искат смяната им. За да се направи този ремонт на всички щрангове в кооперацията е нужно решение на общото събрание на собствениците, защото всеки трябва да плати за общите щрангове. При липса на съгласие между собствениците, то смяна на щрангове може всеки сам да направи в собственото си жилище. Понякога в жилището се налага смяна на щранг и поради промяна назначението на различните помещения.

Направата на смяна на щранговете в собственото жилище е много отговорна задача и за това е добре да се свърши от професионалисти. Много трудно и отговорно е премахването на старите тръби, защото те трябва да са изрязани много точно и да се осигури здрава връзка с тези на съседите. Когато тръбите на съседите са от полипропилен, тогава връзката се прави по-лесно.

При връзка на стари тръби с нови от полипропилен е задължително да се остави отрез с определена височина в горния и долен край на щранга, за да се направи качествена връзка. Препоръчително е при основния ремонт в жилището да не се скриват тръбите зад плочките, защото може да се яви теч и да се наложи ремонт. Вие ще направите ремонта, ще си поставите нови тръби, кран за всеки щранг, но съседите като са все още със стари корозирали тръби ефекта не може да бъде толкова добър, колкото при цялостна смяна на щранговете в кооперацията.

Смяната на старите корозирали щрангове от абонатната до последния етаж ще ви осигури добро налягане на водата до последния етаж, по-ниски сметки за водата и отпадните води ще се движат нормално и гладката повърхност на канализационния щранг няма да задържа отпадъците. Инвестирането в смяна на щрангове е инвестиция в спокойствие.