Да помислим за смяна на щрангове

Смяната на щрангове е ремонт, който включва премахване на старите корозирали метални тръби за различните битови системи. Това се налага, защото корозиралите вертикални тръби не могат да функционират правилно и се появяват многото проблеми.

Питейната вода е с влошено качество и намален дебит, канализацията създава сериозни проблеми. Проблеми има и в отоплителната система. Стрите вертикални тръби са корозирали, имат видими шупли, които могат да предизвикат наводнение. Всяко едно наводнение е свързано с много материални разходи и с междусъседски разправии. Като се имат предвид всички тези неприятни ситуации е редно да се помисли сериозно за смяна на щранговете в цялата жилищна кооперация.

Самият ремонт може да се направи в рамките на един работен ден, ако се повери на фирма за ВиК услуги. Професионалистите ще се справят с отстраняването на старите метални щрангове, което всъщност е най-трудния етап от целия ремонт.Това е не само трудно, но и опасно, защото тръбите са тежки, корозирали и се чупят в непредвидими места. Майсторите са инструктирани за безопасност на труда и не позволяват да се стигне до трудова злополука.

Намирането на подходяща фирма е лесно – може да ползвате интернет или да се доверите на приятели, които вече са приключили с този ремонт. Професионалистите ще ви насочат в избора на новите тръби. Обикновено се използват полипропиленови тръби, които имат добро съотношение между цена и качество. Основното им предимство е това, че не корозират. Смяната на щрангове се налага именно заради корозията и ползването на тръби от полипропилен ви гарантира дълъг срок на употреба без проблеми. Наред с тръбите е добре и всички останали елементи да са от същия материал, ако може и от един и същи производител. На всеки щранг ще се постави спирателен кран, който да се ползва при нужда без да се създават проблеми на съседите.

Смяната на щрангове в старите жилищни кооперации не търпи отлагане и за това трябва да се пристъпи към този ремонт. Само смяната на всички хоризонтални и вертикални тръби от абонатната до последния етаж може да ви осигури безпроблемна работа на водоснабдяване, канализация и отопление. Частичната смяна на тръбите не ви гарантира това, защото старите метални тръби в част от кооперацията са налични, а с тях и проблемите.