За всяка жилищна сграда – домоуправител

За да се спази закона за етажната собственост е необходимо да има домоуправител на всяка жилищна кооперация. Изборът на човек за тази длъжност е много труден, защото ангажиментите са много.

Преди всичко трябва да се спазват изискванията на закона и правилника за вътрешия ред. Да се поддържа общата собственост, за което са нужни средства. Те трябва да се събират от всеки собственик на жилище в съответната кооперация. Парите са нужни за плащане на общи сметки, неотложни ремонти, както и за планови такива. Домоуправителят трябва да намери време да изслуша всеки от съкооператорите си, да разрешава възникналите проблеми между съседите. Това понякога е много трудно, защото това може да засяга приятел или роднина и обиктивното решение е трудно да се постигне. Той решава всеки възникнал проблем, свързан с общината.

Тази длъжност е трудна за изпълняване, защото отнема много време. Все повече няма желаещи да се занимават с решаване на общите въпроси за сметка на своето лично време. За избор на домоуправител отговорнстта е на общото събрание на собствениците на жилища във входа на кооперацията.

Управителят на входа води домовата книга, отчита всички приходни и разходни документи, плаща сметките за ток и вода за общо ползване. Отговорният управител е този, който осигурява чистота и светлина във входа, поддържа добри взаимоотношения между собствениците в кооперацията. Особено трудно е управлението в старите жилищни кооперации, където общата собственост се нуждае от много поддръжка и основен ремонт.

Неотложна задача пред всички собственици е смяната на щрнгове, ремонт на покрива, както и смяна на входната дограма. Всички тези задачи трябва да се решат с общото събрание, да се планира последоваелността на изпълнение и да се съберат нужните средства. Домоуправителят е отговорен за всеки един ремонт. Той трябва да събере средствата от всеки собственик, да намери фирма с изгодна оферта, да наблюдава ремонта и в края да го приеме и плати на изпълнителя.

Нарастващият проблем с избиране на домоуправител предизвика поява на услугата професионално управление на общата собственост. Това даде възможност всяка жилищна сграда да си решава своите проблеми професионално и да се поддържа в добро състояние всяка обща собственост.