Бизнес ипотека

   Имате ли шанс за ипотека, когато управлявате бизнес? На какви условия трябва да отговарят предприемачите? За да кандидатства за ипотека, кандидатът трябва да представи доказателства, че ще може да плаща вноските. Наличието на стабилен източник на доходи е изключително важно. Как банките подхождат към въпроса за отпускане на ипотека, ако потенциалният кредитополучател управлява бизнес?

Ипотеката е продукт, предназначен за конкретна цел: закупуване на апартамент, земя или изграждане на къща. Особено важно е потенциалният клиент да има свой собствен принос и кредитоспособност, които му гарантират възможността да плаща редовно последващи вноски. Банките често използват сложни процедури за изчисляване на кредитоспособността. Официалната страна на доходите на потенциалния кредитополучател, т.е. техният източник, не е без значение.

Ипотека и бизнес дейност

Според експерти най-лесният начин да получат ипотека е за онези клиенти, които са наети по трудов договор за неопределено време и евентуално за определен период. През последните години обаче политиката на банките претърпя значителни трансформации – някои от тях приспособиха предложението си към променящите се икономически реалности и дават възможност да поемат такива задължения и за онези клиенти, които са наети въз основа на гъвкави договори за гражданско право. Не можем да забравим за хората, които работят като част от своята бизнес дейност. Какви са шансовете собствениците на фирми да получат ипотека?

Икономическа дейност и кредитоспособност

За да изчислят кредитоспособността на предприемач, банките внимателно анализират финансовото състояние на компанията. Документите, показващи финансовия поток между дружеството и външни субекти (сетълменти, които се появяват в счетоводните книги, водени от предприемача) са от голямо значение. Благодарение на тях банковите експерти изчисляват кредитоспособността въз основа на нетния доход, постигнат от потенциален кредитополучател през последните, например 12 месеца.

Що се отнася до кредитоспособността, не забравяйте, че доходите ви трябва да са стабилни. Банките внимателно проверяват дали на сметката на предприемача се кредитира приблизително една и съща сума всеки месец и ако не, колко големи са несъответствията. Това е важно, тъй като големи колебания между месечните постъпления могат да повлияят на издаването на отрицателно решение, т.е. отхвърлянето на заявлението за заем. Експертите посочват, че несъответствието не трябва да бъде по-голямо от 30%.

Източник: creditolandia.net